Soutěž JuniorErb

Soutěž JuniorErb je určena mladým lidem do 18 let, kteří vytvářejí vlastní webové stránky a internetové projekty pro města, obce, regiony, turistická místa, školy, veřejnou správu a subjekty podílející se na společenském životě samospráv, případně pro školní týmy, které již zmíněné projekty tvoří v rámci školní práce. Přihlášeny mohou být i projekty, které mají určitý vztah k webovým stránkám úřadů měst, obcí či krajů a mohou rozšířit jejich funkčnost či spektrum služeb. Cílem této soutěže je tedy podpořit nadšení mladých lidí, kteří se zajímají o IT technologie a pokusit se využít jejich potenciál ve prospěch školy či místní samosprávy. 

Nejlepší projekty budou v krajském kole oceněny věcnou cenou a postoupí do celostátního kola. Porota bude hodnotit nápad, celkový dojem a úroveň zpracování,  jasné zacílení, originalitu,  užitečnost, grafické zpracování (příjemnost a soulad designu s účelem stránky), technické zpracování (technickou náročnost, funkčnost, navigaci a přehlednost, užití moderní technologie), případně potenciál pro komerční využití. Oceněny budou projekty, které jsou v určitém aspektu (nebo více z nich) výjimečné a převyšují ostatní.

Vítězné projekty soutěže JuniorErb 2012 za kraj Hl.m. Praha budou představeny společně s finalisty soutěže Zlatý erb 2012 v polovině  března příštího roku na pražské radnici a na konferenci Junior Internet, ten nejlepší z nich se bude moci zúčastnit celostátní konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) / Visegrad Four for Developing Information Society V4DIS), která se koná 2.–3. dubna 2012 v Hradci Králové, kde bude mít příležitost porovnat své kvality s ostatními studenty i na mezinárodní úrovni.

Podmínky účasti v soutěži jsou detailněji popsány na http://www.juniorerb.cz, uzávěrka přihlášek je 31.1.2012.

 

Návrh podkladů pro propagaci soutěže přikládám, mohu zaslat event. i v ppt  formátu (stejné slidy běží na obrazovkách v přízemí Škodova paláce).

 

JuniorErb

  • Typ Název souboru Velikost
  • soubor typu "jpg" JuniorErb 497.9 kB