Sportovní akademie

31.10.2022

Sportovní akademie, 8.11.2022 v 17 hodin, aula ZŠ Radotín, vstupné 50 Kč.

Program: Uvidíte všechny členy Aerobic Team Praha. Vystoupí Mistri Evropy a Mistři České Republiky ve sportovním aerobikua fitness. Tombola.
Blíže na www.aerobicteam.eu

Sportovní akademie