Správa obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva a zvolením nových orgánů obce

Dovoluji si pro informaci občanů i nově zvolených zastupitelů uvést několik informací o „fungování" samosprávy v mezidobí do konání ustavujícího zasedání nového ZMČ:

  • volbami končí mandát všem neuvolněným členům ZMČ (v naší MČ není volena rada) a do zvolení nového starosty (místostarosty) plní úkoly uvolnění členové, tj. v našem případě starosta a místostarosta ( mají veškeré pravomoci jako před volbami, ale je vhodné, aby své aktivity soustředili pouze na činnosti nezbytné a na rozhodnutí, jež nesnesou odkladu tak, aby závažnější rozhodnutí činily již nově zvolené orgány MČ)
  • dosavadní starosta a místostarosta přestávají vykonávat pravomoci okamžikem zvolení nového starosty nebo alespoň místostarosty (není-li na ustavujícím zasedání zvolen starosta ani místostarosta, působí dosavadní starosta a místostarosta až do zvolení nového - může být zvolen i jeden z nich a ten pak dočasně spravuje MČ do zvolení druhého na dalším zasedání ZMČ)
  • ustavující zasedání ZMČ - dosavadní starosta musí po uplynutí 10. dne ode dne vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí zjistit u příslušného krajského soudu, zda byl v naší MČ podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování (SVK vyhlásila výsledky 19.10.2010, tedy lhůta končí 29.10.2010 v 16.00 hodin)
  • svolání ustavujícího zasedání v případě, že návrh na neplatnost voleb nebo hlasování nebyl podán - starosta jej musí svolat do 15 dnů ode dne, kdy uplynula 10denní lhůta pro odvolání (tj. 25 dní od vyhlášení výsledků voleb SVK - 10 + 15 dní)

Pokud budeme předpokládat, že návrh na neplatnost voleb v naší MČ nebyl nebo nebude podán, musí dosavadní starosta svolat ustavující zasedání tak, aby se konalo nejpozději do 15.listopadu 2010 ( poslední den patnáctidenní lhůty pro jeho konání připadá na sobotu 13.11.2010 - zákonná lhůta tedy skončí následující pracovní den . tj. v pondělí 15.11.2010)
Oznámení o konání ustavujícího zasedání ZMČ musí být zveřejněno na úřední desce MČ a webových stránkách nejméně 7 dní předem. (pokud by se tedy např. ustavující zasedání mělo konat poslední den zákonné lhůty tj. 15.11.2010, musí být oznámení zveřejněno nejpozději 8. listopadu 2010).
Ustavující zasedání je stejně jako každé zasedání zastupitelstva MČ veřejné.

Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

 

3c3b2fd10540bd59199f201cf6ee180e.jpg