Stavební úpravy Mateřské školy

Jak určitě většina z Vás vážení spoluobčané ví, je problém nárůstu dětí do mateřské školy stejný jako v ZŠ. I tady je nutné provést přístavbu, která nebude tak rozsáhlá jako je tomu u základní školy. V tomto případě se jedná o jednu třídu s příslušenstvím a hygienickým zařízením. Projekt současné budovy je chráněn autorským právem což byl první úkol – souhlas projektanta. Pan místostarosta Martin Šimek, který se stejně jako u ZŠ stará i o přístavbu MŠ, se tohoto úkolu zhostil velmi dobře. To znamená, že zajistil kladné vyjádření projektanta a rovněž aktivně řeší problémy s přístavbou MŠ. Bohužel i zde jsme v časové tísni. Do listopadu roku 2015 musí být přístavba hotova a uvedena do provozu. Věřím, že se to podaří a termín 2015 bude dodržen. V současné době již žádáme o stavební povolení a výběr zhotovitele jsme zadali odborné organizaci, která řeší výběrová řízení. Chceme tím předejít různým pochybnostem. Předpokládané náklady podle projektové dokumentace jsou čtyři miliony dvěstěpadesát tisíc korun. Za podporu při zajišťování finančních prostředků bych rád poděkoval panu Ing. Jiřímu Špaňhelovi. Věřím, že přístavba obou škol příznivě ovlivní přijímání dětí a vyřeší tím stávající problém s jejich umístěním.

Stanislav Fresl, starosta

f21a4589981b6272ef41191953ce7d41.jpg