Svatohubertský koncert lovecké hudby

Svatohubertský koncert lovecké hudby

Dne 4.11.2012 u příležitosti svátku sv.Huberta byl v kostele sv.Jana Nepomuckého v Chuchelském lese uspořádán koncert lovecké hudby v podání loveckých trubačů pana Pacovského.

Po navození atmosféry troubením před kostelem , začal ve 14 hodin samotný koncert. Ihned po uvítání hostů koncertu pořadatelem p.Kadeřábkem trubači postupně zahráli ukázky fanfár,úlovků,hudby starých mistrů,Svatohubertské mše a Halali.

Jednalo se o lovecké skladby české i zahraniční, o skladby ze sedmnáctého století i o hudbu moderní. Jednotlivé ukázky byly uváděny krátkým průvodním slovem , kde byl osvětlen původ a charakter jednotlivých děl , tohoto průvodního slova se ujal p.ing.P.Hrma .

Po odehrání celého pestrého programu ,představení hudebních nástrojů i samotných muzikantů následovalo poděkování hostům a po odehrání znělky klubu trubačů přibližně hodinový koncert skončil.

Program samotný však ještě pokračoval a to ukázkami různých druhů vábniček včetně popisu jejich využití . Někteří odvážnější hosté si samotné vábničky vyzkoušeli ,často k pobavení a škodolibé radosti těch ostýchavějších. Děti , ale nejen ony, hádaly k vábení jaké zvěře jednotlivé vábničky slouží a k našemu překvapení i radosti většinou správně. Po ukončení přehlídky vábniček program skončil a hosté se rozešli domů.

Podle jejich reakcí na celou akci i na koncert samotný , ale i z vlastního pocitu jsem přesvědčen , že se koncert vydařil a byl bych rád , kdyby se ze svatohubertského troubení v Chuchelském kostele stala tradice .

Ladislav Kadeřábek

Lesy hl.m. Prahy

Za pomoc při pořádání akce děkujeme

p.ing.v.Nejmanovi a celému středisku enviromentální výchovy

Lesů hl.m. Prahy

Svatohubertský koncert lovecké hudby 1

Svatohubertský koncert lovecké hudby 2

Svatohubertský koncert lovecké hudby 3

Svatohubertský koncert lovecké hudby 4