Svoz komunálního odpadu na území hl.m.Prahy

22.10.2020

V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření proti dalšímu šíření COVID 19 vyhlásila „LOCKDOWN", si Vás dovolujeme informovat o způsobu zajištění provozu obecního systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne následovně:
1.      Svoz směsného odpadu - probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
2.      Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) - probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
3.      Sběrné dvory hl . m. Prahy - provoz nepřerušen.
Výjimkou je SD v ulici generála Šišky, kde jsou zástupci jeho obsluhy v karanténě. Z tohoto důvodu bude provoz sběrného dvora omezen na dny pondělí - pátek - od 08:30 - 12:30, sobota a svátky zavřeno.                         
Omezení trvá již od 21. 10. do odvolání (karanténa je nařízená do příští středy, tj. do 28. 10.).
4.      Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci - provoz nepřerušen, provoz probíhá v souladu v nastavenou provozní dobou zařízení,
5.      Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad - nepřerušena a i nadále probíhá dle schválených harmonogramů přistavení.
6.
Svoz nebezpečného odpadu:
a) Stabilní sběr a svoz NO - probíhá bez omezení,
b) Mobilní sběr NO - probíhá bez omezení,
c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města - probíhá bez omezení.

Provoz kontaktních center svozových společností
:
Od pondělí 26.10. se upravuje provozní doba pro osobní návštěvy klientů následovně:
Pondělí - 8 - 13 hodin Středa - 13 - 18 hodin  

Ve všech prostorách zákaznických centrech je nezbytné dodržovat standardní hygienická opatření - vstup pouze ze zakrytým nosem a ústy, desinfekce rukou při vstupu.
Obchodní zástupci budou nadále klientům k dispozici i mimo provozní dobu určenou pro osobní návštěvy a to prostřednictvím elektronické komunikace.
Odbor ochrany prostředí MHMP