Tisková zpráva Hygienické stanice hl. m. Prahy - nové sídlo pobočky