Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy - Výstava 15 let od povodně

28.8.2017