Tradiční vánoční setkání seniorů MČ Velká Chuchle

22.12.2018

Ve středu 19. 12. 2018 proběhlo vánoční setkání seniorů, tentokrát v bývalém klubu K8, který nyní slouží jako dočasná školní jídelna, kterých se zúčastnilo skoro 60. Jídelnu moc krásně vyzdobila paní učitelka Monika Vlasáková. O hladký průběh výdeje a roznosu občerstvení se postarala paní Vacátková a naše seniory vzorně obsluhovaly 3 žákyně z 8 třídy. Celý raut připravila podolská restaurace U Horů.
Velké poděkování patří sponzorům Hornbach, ALFA VITA a Honda, kteří věnovali našim seniorům nejen hodnotné ceny do tomboly, ale pro každého byla připravena taška s dárky a od městské části obdrželi krásnou vánoční hvězdu.
Poděkování patří i panu Švecovi, který jako každoročně zajistil zdarma autobusovou dopravu na i z této akce.
Seniorům krásně zazpívali koledy žáci z druhé třídy ZŠ společně se svými rodiči a hudební produkci v průběhu večera zajistilo duo Šarm.
A o tom, že se večer vydařil, svědčí skutečnost, že poslední se rozcházeli skoro před půlnocí.

Lenka Felix, Martin Melichar, Robert Mařík

senioři Vánoce 2018

fotky setkání seniorů Vánoce 2018

fotky setkání seniorů Vánoce 2018 2

fotky setkání seniorů Vánoce 2018 3

fotky setkání seniorů Vánoce 2018 4