Tradiční vánoční setkání seniorů

V úterý proběhlo již tradiční vánoční setkání s chuchelskými seniory, a to za rekordní účasti. Večer zahájili svým vystoupení nejmenší děti z taneční skupiny Fantasy DC pod vedením paní Filipové. Poté navázaly děti z prvního stupně ZŠ zpěvem koled a také rozdaly přítomným seniorům vlastnoručně vyrobená přáníčka. Následovala občerstvovací pauza, při které roznášely vynikající guláš žákyně devátého ročníku naší školy. Navazovala první ze dvou tombol. Další kulturní zážitek připravilo duo sliveneckých harmonikářů se směsí klasických šlágrů a vánočních koled. Aby občerstvení bylo opravdu dostatek, byl pro ně připraven bohatý raut. Před volnou zábavou proběhla oblíbená hlavní tombola, při které každý los vyhrává. A navíc díky sponzorům jsme měli ještě připravené pro každého seniora tašky s dárky na cestu domů. Tímto velice rádi děkujeme všem sponzorům, kteří se na úspěšném večeru podíleli: Hornbach, Honda, RSK Radiové systémy a komunikace, ALFA VITA. Také děkujeme za bezplatné zapůjčení mikrobusu firmě ŠVECBUS, která zajistila svoz i odvoz seniorů a děkujeme vstřícnému panu řidiči Radkovi. Jsou to všechno společnosti, které působí v naší městské části.

Jsme rádi, že se letošní ročník setkání seniorům líbil.

Lenka Felix a Martin Melichar

https://youtu.be/qCUPPfvZu18

https://youtu.be/esO35wUYbSI

https://youtu.be/QZjdI9tDrHo

senioři