U P O Z O R N Ě N Í

19.1.2017

Úřad městské části Praha - Velká Chuchle upozorňuje své občany, mající v držení psa, na povinnost vyplývající ze zákona č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů, uhradit

N E J P O Z D Ě J I do 31. března 2017 místní poplatek ze psů.

Za nedodržení tohoto termínu budou majitelé psů penalizováni.

Držitelé psů, kteří měli v roce 2015 a 2016 úlevu od poplatku z důvodu čipování musí již v roce 2017 platit.

Přihlášení psa, úhradu poplatku, vyzvednutí poštovní poukázky či evidenční známky lze provést na odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ Velká Chuchle :

pondělí a středa : 8,00 - 12,00 hod.

13,00 - 17,00 hod.

čtvrtek : 8,00 - 11,00 hod.

odbor smluv, daní a poplatků

tel. 257 940 326