Ukliďme Česko - výzva pana Barcala:

19.3.2019

Ukliďme Česko!

Opakování výzvy k organizaci úklidové akce v rámci dne UKLIĎME ČESKO v sobotu 6. dubna 2019 : Po dohodě s úřadem MČ je zajištěna likvidace odpadu shromážděného do pytlů a likvidace bioodpadu "v rozumném množství". Se svými sousedy budeme řešit oblast osady Lahovské (viz https://www.uklidmecesko.cz/event/20084/).

Víte-li o někom, kdo by se byl k akci ochoten připojit v jakékoliv části Malé i Velké Chuchle, ÚMČ pomůže zajistit pytle a rukavice a následně sesbíraný odpad zlikvidovat. Registrace na objednání pytlů a rukavic je možná na www.uklidmecesko.cz pouze do 23. března 2019.

Kdo máte zájem se do této akce zapojit, zašlete, prosím, svoji nabídku a kontakt na mail paní starostky Lenky Felix: starostka@chuchle.cz , která vše předá panu Barcalovi, organizátorovi akce.