Ukliďme Česko

6.4.2019

V sobotu 6.4.2019 se dobrovolníci zapojili na základě celorepublikové výzvy Ukliďme Česko a  osobní aktivity pana Jiřího Barcala do akce v našem případě „Ukliďme Chuchli". Uklízelo se na dvou místech, a to na Lahovské a také díky paní Monice Krylové i v Mezichuchelské. Dobrovolníci sesbírali skoro 50 pytlů odpadu, které následně odvezeme do sběrného dvora. Všem dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili a odvedli pěkný kus práce, děkuji.

Lenka Felix, starostka

Ukliďme Česko 1

Ukliďme Česko 2

Ukliďme Česko 3

Ukliďme Česko 4

Ukliďme Česko 5

Ukliďme Česko 6

Ukliďme Česko 7