Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Státní veterinární správa ukončuje mimořádná veterinární opatření ze dne 10. ledna 2017, která byla vydána z důvodů zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy (ptačí chřipky) na území České republiky.

Nařízení Státní veterinární správy, kterým jsou ukončena mimořádná opatření, je vyvěšeno na úředních deskách ministerstva zemědělství a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejněno na internetových stránkách Státní veterinární správy.

ÚMČ

5e1278eea4f77b4cb4283f6bde82d506.jpg