Upozornění na neobsluhování zastávky Velká Chuchle

2.6.2021

Upozorňujeme, že vzhledem k postupu prací nebude ve dnech 8/9 - 4/10 zajištěna obslužnost železniční zastávkou Velká Chuchle, kdy v návaznosti na informaci z KD 20/5 a na telefonický rozhovor zasílám výseč harmonogramu prací v oblasti budoucího nástupiště (vyznačeno žlutě), kdy technologie demontáže zabezpečovacího zařízení, trakce, kolejiště na sebe plynule v rozsahu navazuje tak, aby byla postižena spolu s výstavbou provizorního nástupiště a přístupové cesty z prostoru autobusové zastávky.
27/9-1/10 není ještě možné vytvoření bezpečného příchodu na nástupiště, vnější kolej blíže k řece ještě není demontována. Zejména pak demontáž vnitřní koleje blíže k řece je třeba provádět s ohledem na nutné zachování kolejnic pro zrekonstruovanou vnější kolej blíže k řece, což představuje podrobnější pracovní postup, do detailů nepostižený v nastíněném harmonogramu, právě ve zmíněných dnech.

logo