Upozorňujeme občany na zkrácenou pracovní dobu zaměstnanců úřadu

12.8.2015

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám oznámit, že dne 12.8.2015 od 15.00 hodin bude z rozhodnutí vedení MČ a ÚMČ Praha – Velká Chuchle zkrácena pracovní doba zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části, a tím uzavřen úřad městské části pro veřejnost. Rozhodnutí bylo přijato na základě posouzení mikroklimatických podmínek na pracovišti v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména z důvodu dlouhodobého překračování teplotních limitů v průběhu měsíce srpna 2015 na pracovištích budovy městského úřadu s přirozeným větráním.

Vedení MČ a ÚMČ