Úprava parkování v Malé Chuchli

9.6.2023

Věc: Úprava parkování v Malé ChuchliOd 1.7.2023 dojde z důvodu stavební činnosti v prostoru Malé Chuchle k omezení parkovacích míst v ulici V Lázních a v ulici Podjezd a Zbraslavská severně od Branického mostu. Uvedené ulice budou osazeny značkou IZ 8a „30" a B29  „Zóna 30 a zákaz stání" s dodatkovou tabulkou E13 „Pouze se souhlasem MČ Praha - Velká Chuchle". V lokalitě budou probíhat plánované práce na zdvoukolejnění trati v úseku Branický most - Praha Krč - Spořilov a obnova kabelového vedení PRE distribuce a.s. Pro rezidenty budou připraveny povolenky k parkování na ÚMČ Praha - Velká Chuchle od 15.6.2023 v úředních hodinách, příp. po tlf. dohodě. ÚMČ Praha - Velká Chuchle

úprava parkování m. Chuchle