Usnesení č. 6/2018 (mimořádné ZMČ) ze dne 18.6.2018