Usnesení č. 2/2020 ze zasedání ZMČ dne 4.3.,8.6.,22.6.2020