Usnesení č. 3/2018 (mimořádné ZMČ) ze dne 12.4.2018