Usnesení č. 4/2017 (mimořádné ZMČ) ze dne 5.6.2017