Usnesení č. 4/2007 ze dne 7.3.2007

U s n e s e n í   č. 4/2007 ze 4.  mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 7.3.2007
Zastupitelstvo městské části

4/0        schvaluje  program zasedání ZMČ   

4/1        schvaluje
dle doporučení výběrové komise uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor ve Starochuchelské č.p. 400, Praha 5 – Velká Chuchle s p. Petrem Kotálem, Prodloužená 19/175, Praha 5 na dobu určitou dle dohody na 5-7 let, s nájemným 15 tis/měs. a prominutí platby nájemného po dobu 3 měsíců z důvodu nutných stavebních úprav pronajatých prostor.

Úkol: Judr.Kubát, Mgr.Felixová, Ing.Svobodová, Ing. Šmejkalová         Termín: do 30.4.2007


Mgr. Lenka Felixová

Stanislav Fresl