Usnesení č. 6/2017 (mimořádné ZMČ) ze dne 3.7.2017