Usnesení č. 7/2019 ze zasedání ZMČ ze dne 23.9.2019