Usnesení č. 8/2019 ze zasedání ZMČ ze dne 11.11.2019