Usnesení č. 1/2010 ze dne 9.11.2010

Městská část Praha-Velká Chuchle
Zastupitelstvo Městské části Praha-Velká Chuchle


USNESENÍ č.1/2010 - nové ZMČ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Velká Chuchle,
konaného dne 9.11.2010, od 18:00 hodin v budově ZŠ Charlotty Masarykové.

Zastupitelstvo městské části
1/1 schvaluje
mandátovou komisi ve složení Mgr. Gabriela Dudášová a pan Jan Matl.

1/2 schvaluje
zprávu mandátové komise /viz příloha č. 1 usnesení č. 1/2010 nového
ZMČ ze dne 9.11.2010/

1/3 bere na vědomí
složení slibu všech 11 členů zastupitelstva.

1/4 schvaluje
ověřovatele zápisu: Mgr. Lenku Felixovou a MUDr. Janu Vrběckou
zapisovatele: Jiřinu Hanlovou.

1/5 schvaluje
program ustavujícího zasedání ZMČ.

1/6a schvaluje,
že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

1/6b schvaluje,
že pro výkon místostarosty budou voleni 2 členové zastupitelstva, kteří nebudou dlouhodobě uvolněni.

1/7 zvolilo
uvolněným starostou MČ Praha-Velká Chuchle Mgr. Martina Melichara.

1/8 zvolilo
2 neuvolněné zástupce starosty MČ Praha-Velká Chuchle Ing. Jiřího Petra
a Ing. arch. Davida Vokurku.

1/9 schválilo
zřízení finančního výboru a jeho předsedu p. Viktora Čahoje.

1/10 schválilo
zřízení kontrolního výboru a jeho předsedkyni Mgr. Gabrielu Dudášovou.

1/11 schválilo
zřízení výboru strategie a komunikace a jeho předsedu Mgr. Otu Linharta.


1/12 schválilo
zřízení výboru životního prostředí a jeho předsedu p. Ladislava Kadeřábka.

1/13 schválilo
zřízení výboru sociálního a volnočasových aktivit a jeho předsedkyní MUDr. Janu Vrběckou.

1/14 schválilo
zřízení výboru dopravy a bezpečnosti a jeho předsedu Ing. Jiřího Petra.

1/15 schválilo
zřízení výboru stavebního a ÚP a jeho předsedu Ing. arch. Davida Vokurku.

1/16 schválilo
zřízení výboru majetku obce a jeho předsedu p. Jana Matla.

1/17 schválilo
možnost natáčení audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva veřejností, pokud nebude narušován průběh jednání.

1/18 schválilo
zrušení moderování diskusního fóra na webových stránkách MČ.

1/19 schválilo,
aby v případech, kdy nebude jednomyslné hlasování, bylo v zápisu
uváděno hlasování jmenovitě.

1/20 schválilo
Hlavní inventarizační komisi (HIK) ve složení: Mgr. Martin Melichar - předseda, Ing. Eva Šmejkalová-člen, Ing. Michaela Benešová-člen.

1/21 bere na vědomí
závěrečnou diskusi.

 


Ing. arch. David Vokurka Mgr. Martin Melichar
zástupce starosty starosta