Skvělý úspěch Jany Jiříčkové z IX. třídy ZŠ

V celopražském zápolení mozků v rámci Dějepisné olympiády, které se konalo 27. března 2014 v DDM Jižní Město, se umístila žákyně IX. třídy Jana Jiříčková na skvělém osmém místě. Soutěže se zúčastnilo 31 soutěžících, kteří postoupili z obvodních kol. Připomínáme, že Jana zvítězila ve školním kole i v obvodním kole za celou Prahu 5, kde s přehledem svými znalostmi z dějepisu porazila všechny soupeře z víceletých gymnázií i základních škol.

Pro zajímavost uvádíme, že na prvních třech místech v pražském kole Dějepisné olympiády se umístili žáci z Gymnázia Opatov, ZŠ První jazykové a ZŠ a MŠ Na Slovance, což jenom dokazuje, že nadaní a kvalitní žáci jsou i na základních školách, kterým se učitelé věnují.

Janě Jiříčkové k velkému úspěchu gratulujeme a máme z něj velkou radost. Jana připravuje svoji závěrečnou práci věnovanou římskému císaři a českému králi Karlu IV., kterou završí studium na naší škole.

Mgr. Tomáš Hromádka

Ilustrační obrázek - zdroj: internet