Uzavírka cyklistické trasy v Černošicích

10.8.2015

Městský úřad Černošice vydal, bez předchozího projednání s městskou částí Praha 16 - Radotín a bez stanovení objízdné trasy, rozhodnutí o povolení uzavírky cyklistické stezky v Černošicích, a to v úseku od hranic s hlavním městem Prahou – za osadu Na vírku. Toto rozhodnutí obdržela MČ Praha 16 dne 6.8.2015. Uzavírka je realizována z důvodu odstraňování dřevin, které hrozí pádem a znemožňují bezpečný pohyb chodců a cyklistů, v termínu od 28. 7. 2015 do odvolání.

Doporučujeme cyklistům využít stávající cyklotrasy A11 (ul. K Radotínu) a dále 8100 (golfovým areálem spol. Prague City Golf s r.o,) a ulicí Černošická k lávce přes Berounku v Dolních Černošicích.

ÚMČ