Uzavírka komunikací ve Slivenci

1.8.2022

Částečná uzavírka ulice K Lochkovu

Od čtvrtka 28.07.2022 dojde k částečné uzavírce v ulici K Lochkovu z důvodu výstavby dešťové kanalizace. Uzavírka je plánovaná do pondělí 29.08.2022. Realizace bude probíhat za lokální uzávěry jednoho pruhu, bude zajištěn kyvadlový provoz.

Uzavírka křižovatky ulic K Lochkovu - K Cikánce

Od pondělí 01.08.2022 dojde k uzavírce v úseku křižovatky ulic K Lochkovu - K Cikánce z důvodu pokračující rekonstrukce hlavních komunikací. Uzavírka je plánovaná do středy 31.08.2022.

Objízdná trasa MHD linky 120 bude vedena:

směr Nádraží Radotín - linka vedena do zastávky „Slivenec" beze změny a následně ulicemi Ke Smíchovu, Za Farou, K Rozvodně, K Lochkovu a dále po své trase.

směr Na Knížecí - linka vedena do zastávky „Frančíkova" beze změny a následně ulicemi K Lochkovu, Na Přídole, Na Botě, V Lipkách, K Lochkovu a dále po své trase.

Zastávky:

Zřizuje se zastávka mezi zastávkami U Křížku a Slivenec:
• Za Farou: směr Na Knížecí - v ulici Ke Smíchovu, v zastávce linky 130
charakter: na znamení

Přemisťují se zastávky U Křížku, a to:
• ve směru Nádraží Radotín v ulici K Lochkovu o přibližně 130 metrů po směru jízdy, přibližně 20 metrů za křižovatku s ulicí K Rozvodně, k provizornímu nástupišti před domem 109/42.
• ve směru Na Knížecí z ulice K Lochkovu do ulice Na Přídole, přibližně
30 metrů za křižovatku s ulicí K Lochkovu, před dům č. 1181/4.

Z důvodu objízdné trasy MHD budou ulice Za Farou, K Rozvodně, Na Přídole, Na Botě a úsek po křižovatku ul. V Lipkách a Na Křemínku vždy jednosměrné v trase MHD a vyhrazené pouze pro MHD, dopravní obsluhu a rezidenty.
Objízdná trasa pro ostatní dopravu je vedená přes Pražský okruh.

Děkujeme za pochopení!

Bližší informace na https://www.praha-slivenec.cz/rekonstrukce-hlavnich-komunikaci-etapa-5-a-6/

ilustrační foto