Uzavírka ulice Paroplavební 7.8. - 16.8.2020

Ve dnech od 7. 8. do 16. 8. 2020 proběhne uzavírka ulice Paroplavební a to z důvodu připojení na stávající kanalizační a vodovodní přípojku.

Úplná uzavírka bude ve dnech 7. 8. - 11. 8. 2020. Po tomto termínu je vydána podmínka, aby byla po pracovní době stavební firmy tato ulice alespoň částečně zprovozněna. 
Harmonogram stavebních prací:
7. 8. 2020                   Řezání a vybourání asfaltu + podloží vozovky
7. 8. - 8. 8. 2020         Výkopové práce

9. 8. - 11. 8. 2020        Napojení na kanalizační a vodovodní řád vč.
usazení jímek
11. 8. - 13. 8. 2020   Zpětný zásyp výkopu včetně hutnění, rovnání
kamenných vrstev a zhotovení betonového krytu
14. 8. - 16. 8. 2020     Zpětné asfaltování vozovky

Objízdná trasa je stanovena přes Smíchov. V případě připomínek se obracejte na ÚMČ Praha 16-OVDŽP, tel. 234 128 111, 234 128 290.

Místo uzavření Paroplavební

Dopravní uzavírka