Uzavření cyklostezky pod barrandovskou skálou

10.2.2015

Podle vyjádření vedeni TSK bude z důvodu bezpečnosti cyklistů a chodců pod barrandovskou skálou (uvolnění a pád kamenů, celkové drolení skály) tato cyklostezka uzavřena. Asanace proběhne ve spolupráci s horolezci a termínem ukončení je konec měsíce února tohoto roku. Podél Vltavy je cyklostezka v uvedeném úseku nadále průjezdná.

Stanislav Fresl - starosta