Uzavření úřadu 16.11.

11.11.2020

Úřad MČ Praha-Velká Chuchle bude dne 16.11.2020 uzavřen z důvodu stanovení výkonu práce formou „Home office" uvolněnými zastupiteli městské části a zaměstnanci městské části zařazenými do úřadu městské části v souladu s aktuálními usneseními vlády ČR o přijetí krizových opatření, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízeními Hygienické stanice hl. m. Prahy.
ÚMČ