V centru Chuchle se rozezněly zvony

22.12.2018

Jako již po řadu let minulých, zavítala do naší městské části mobilní zvonohra Carillon zvonařského mistra pana Petra R. Manouška. Oproti letům minulým, ovšem ne o vánočních svátcích, ale již v čase předvánočním a ukázalo se, že změna data i času se projevila na účasti nás všech. Jistě k tomu dopomohlo i nově zvolené místo produkce, oproti původně „vánočně neútulného" prostoru K8 do centra naší Chuchle. Zde pod krásně rozsvíceným vánočním stromem, v blízkosti kapličky a okolních původních zemědělských usedlostí, působila zvonohra majestátním dojmem.
Produkci zahájila paní starostka Felix krátkým proslovem, ve kterém poděkovala všem organizátorům, sponzorům a následně popřála všem Chuchelákům šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví, štěstí v novém roce. Představila také interpreta hry na zvonohru, mistra Radka Rejška, který se následně posadil za klávesy zvonohry a zručnými pohyby ji uvedl k životu. Každý přítomný si v repertoáru našel tu svoji melodii. V centru se náhle, jak mávnutím kouzelného proutku, rozhostila ta pravá vánoční atmosféra, kterou „Ladovsky" dokreslovaly i zbytky sněhu. Nechyběl vánoční svařák a stánek s trdelníkem Ing. Radka Luky, který ocenily nejen děti. Pohodu dokreslila paní Formanová s kolegyněmi z Rodinného centra Chuchle, které vyrobily se svými dětmi vánoční ozdobičky. Po celou dobu produkce si všichni přítomní plnými doušky vychutnávali překvapivě kvalitní akustiku celého místa. Bylo to krásné vyvrcholení celého prosincového programu, které načali místní hasiči rozsvícením „Vánočního stromu", následné vystoupení „Chuchelských Šviháků" v kostele sv. Jana Nepomuckého a krásné vánoční setkání seniorů. Nezbývá než poděkovat všem, kteří nás provedli celým naplněným prosincovým programem a pomohli nám se alespoň na malou chvíli odpoutat od tradičního shonu. Děkujeme.

fotky zvonohra 2018

fotky zvonohra 2018 1

fotky zvonohra 2018 2

fotky zvonohra 2018 6

fotky zvonohra 2018 7