Valná hromada chuchelských dobrovolných hasičů

V pátek 20. ledna letošního roku se konala 123. výroční valná hromada chuchelských dobrovolných hasičů. Z výroční zprávy velmi pěkně připravené starostkou sboru Kateřinou Nedvědovou a doplněnou promítáním snímků z bohaté činnosti sboru zcela jasně vyplynulo, že chuchelští hasiči jsou díky svojí pestré aktivitě dobrou, spolehlivou a pro naší městskou část potřebnou složkou. Valné hromady se zúčastnil zástupce Pražského městského výboru hasičů, přátelé hasiči z Dubče, Zbraslavi, zástupce chuchelského Sokola.

Z plánu práce pro rok 2017, který přednesl velitel sboru Zdeněk Nevěd bylo patrné, že si sbor klade i pro nadcházející období náročné úkoly. Věřím, že se vše, co si předsevzali podaří našim hasičům splnit. K tomu jim přeji hodně dobré vůle a aby jim pro jejich náročnou práci sloužilo zdraví.


Text a foto: Jan Zágler

63bcccfea78e3cd95e279bf822446a6c.jpg

b318df09306a27610a5662444e6a12df.jpg