VAROVÁNÍ HYDROMETEOROLOGŮ

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV VYDAL PŘEDPOVĚDNÍ VÝSTRAŽNOU INFORMACI (ČÍSLO PVI_2015/57), KTERÁ VARUJE PŘED EXTRÉMNÍM NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRŮ A ZVYŠUJE STUPEŇ NEBEZPEČÍ U TEPLOT VZDUCHU:

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA VZDUCHU VYSTOUPÍ NA EXTRÉMNÍ HODNOTY, MÍSTY 34 - 38 °C .

Stále platí a bude platit výstraha na vysoké nebezpečí požárů. Vysoké a velmi vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu. Je proto vhodné:

- Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.

- Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.

- Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.

- Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).

- Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 °C.

- Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům. Doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů:

- Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, neodhazovat cigaretové nedopalky do volné přírody, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.

- V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou a vzniklým strništěm, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.

- Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolovat technický stav, zejména lapačů jisker u lisů a balíkovačů slámy, u kombajnů, případně odstranit závadu.

- Všímat si jakýkoliv náznaku vznikajících ohnisek požárů i v místech po předešlých požárech - možnost pokračujících požárů v podzemí (kořenovým systémem, v rašeliništích apod.).

- Doporučení ke zmírnění následků jevů silných bouřek najdete v článku Jak se chovat během bouřky

- Ve Středočeském kraji stále platí zákaz plošného rozdělávání ohňů!

ÚMČ

logo