Veřejné hřiště v Malé Chuchli - aktuální informace.

6.4.2011

Hřiště se nachází v ochranném pásmu drah, proto jakákoliv činnost prováděná v tomto pásmu, musí být předem předjednána a povolena přímo SŽDC, s.o. a tím dochází k prodloužení termínu výstavby.
Na hřišti proběhly terénní úpravy, které mají sloužit částečně jako odhlučnění a částečně jako umělý kopeček ideální pro bobování dětí. 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. provádí prořez větví podél trati (nejen v Malé Chuchli, ale i v lokalitě mezi Malou a Velkou Chuchlí a na dalších místech). Tento prořez větví a keřů byl SŽDC s.o. proveden ve spolupráci s MČ tak, aby od pondělí 11.4.2011 mohla být v těchto místech zahájena výstavba plotu (MČ již zakoupila 100 m poplastovaného pletiva včetně sloupků), který oddělí železniční trať od dětského hřiště, poté bude osazen popínavými rostlinami, aby byl eliminován hluk od dráhy a ulice Strakonické.
Výstavba plotu bude realizována ve spolupráci s RNDr. Ondřejem Valentem, CSc, který ochotně nabídl, že náklady spojené s výstavbou plotu uhradí.

Stavební odbor + odbor ŽP ÚMČ

 

f5a4663cbf7b8f5b75f1c469affbee0f.jpg