Vily Chuchle- IV. etapa

Vážení občané,

ráda bych Vás opět informovala o aktuálním stavu výstavby projektu VILY CHUCHLE.V tomto okamžiku jsme ukončili hrubé terénní úpravy IV. etapy. To znamená, že odvoz zeminy skrz zahrádkářskou kolonii byl ukončen a nyní bychom tudy měli projíždět již ve významně menším rozsahu.
Nicméně by v dohledné době měla být zahájena přeložka vysokého napětí v rámci rekonstrukce komunikace Na Hvězdárně.

V rámci budování přeložky dojde mimo jiné k dalšímu odvozu zeminy z území. Tuto přeložku zajišťuje společnost PRE - tzn. společnost VILY CHUCHLE a.s. není stavebníkem ani dodavatelem této stavby. Přesto jsme v maximální míře tuto stavbu s PRE koordinovali, zejména ve vztahu k odvozu zeminy a dodržování úklidu komunikace. Doufáme, že dopad na obyvatele Velké Chuchle bude minimální.

Co se týká prací na našem pozemku - zahájili jsme práce na komunikaci a inženýrských sítích IV. etapy. Výstavba domů bude zahájena přibližně na konci září. V první vlně zahajujeme výstavbu cca ½ domů IV. etapy, výstavba zbývajících domů pak bude zahájena zhruba do konce tohoto roku.

Fotografie z průběhu výstavby a další informace můžete nalézt na našem webu www.vilychuchle.cz


Za VILY CHUCHLE a.s.

Ing. Kateřina Hůrková

Project Manager

 

 

Kanalizace- IV. etapa