VILY CHUCHLE

Vážení obyvatelé Velké Chuchle,

vzhledem k blížícímu se začátku výstavby developerského projektu VILY CHUCHLE (podél komunikace Na Hvězdárně) bychom občany Velké Chuchle rádi informovali o nejbližším chystaném průběhu výstavby.
V tomto okamžiku předpokládáme zahájení výstavby cca v polovině července tohoto roku. Výstavba bude zahájena v nejvýše položené části území vedle osady Lahovská. Jako první práce bude proveden odvoz deponie zeminy z této oblasti, která byla na pozemky navezena v době výstavby společnosti FINEP.
Přesný termín zahájení odvozu zeminy bude ještě upřesněn. Doba odvozu zeminy se předpokládá cca 1 měsíc. V této době bude komunikace Lochkovská výrazněji zatížena staveništní dopravou. Proto jsme omezili průjezd těžké dopravy pouze na pracovní dny od 8:00-18:00. Po dokončení odvozu zeminy již bude průjezd těžké techniky zahrádkářskou kolonií spíše občasný.
Chtěli bychom obyvatele Velké Chuchle také upozornit, že přibližně ve stejné době by měly být zahájeny práce na přeložce vysokého napětí v komunikaci Na Hvězdárně a výstavba nové trafostanice v horní části území u zahrádkářské kolonie. Tyto práce také vyvolají nutnost odvozu zeminy. Přeložku zajišťuje společnost PRE pro Hl. město Prahu. Nejedná se tedy o naši výstavbu. Přesto, že nejsme stavebníkem těchto prací, společnost PRE jsme v maximální míře upozornili na výše uvedené omezení a doufáme, že i když nejsou našimi dodavateli, tato pravidla také dodrží.
Po dohodě s panem starostou Mgr. Melicharem bude městskou částí svolána informativní schůzka, na které obyvatelům Velké Chuchle rádi zodpovíme případné další dotazy k naší výstavbě. Dohodnutý termín je 13. 7. 2011 v 18:00. Místo konání ještě upřesní MČ Velká Chuchle na svých webových stránkách.
Také bychom Vás rádi upozornili na webové stránky projektu www.vilychuchle.cz na kterých můžete průběžně sledovat průběh výstavby. Také jsme tu založili sekci Diskuse. Zde můžete klást své dotazy, pokud v již zodpovězených nenajdete informace, které jsou pro vás důležité.
Za společnost VILY CHUCHLE
Ing. Kateřina Hůrková
Project manager
1.7.2011

 

eebf55d7c31665386043acd9ac380add.jpg