Vítání občánků 24. 9. 2016

25.8.2016

Narodilo se Vám miminko, které má trvalé bydliště v Praze – Velké Chuchli a chtěli byste se zúčastnit vítání občánků? Městská část Praha – Velká Chuchle pro rodiče a jejich miminka připravuje tento slavnostní akt jedenkrát ročně, a to v zahradním altánu České zemědělské univerzity v Malé Chuchli.

Přihláška Vašeho dítěte na slavnostní vítání občánků je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách nebo k osobnímu vyzvednutí na sekretariátu úřadu. Vyplněnou přihlášku předejte osobně na podatelnu úřadu, dále ji lze zaslat poštou na adresu chuchelského úřadu nebo elektronicky, avšak musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Přihláška bude zařazena vždy na nejbližší možný termín a pozvánku Vám zašleme poštou nebo elektronicky asi 2 týdny před obřadem. V případě dotazů kontaktujte pí. Černou na tel.: 257 940 326 nebo sekretariát úřadu na tel.: 257 941 041.

Termín následujícího obřadu je 24. 9. 2016.

Těšíme se na Vás

Mgr. Martin Melichar

předseda Výboru sociálního a bytového