Vítání občánků

V sobotu 26. září 2015 proběhlo v naší městské části tradiční vítání občánků. V areálu školícího střediska vysoké školy zemědělské v Malé Chuchli se sešlo třináct malých občánků se svými rodiči a četným doprovodem příbuzných. Slavnostní ceremoniál zahájil předseda výboru sociálního a bytového pan Mgr. Martin Melichar. Přivítal přítomné a představil starostu Velké Chuchle pana Stanislava Fresla, který přednesl krátký úvodní projev. Maminky a tatínkové se podepsali do pamětní knihy, každá maminka dostala z rukou starosty růži a pro miminko byla připravena knížka a malý vkusný dárek, který rodičům předával pan Mgr.Melichar. Vzhledem k tomu, že se vítání konalo v termínu prodlouženého víkendu, nepodařilo se zajistit obvyklou kulturní vložku žáků Základní školy. Ale i navzdory této skutečnosti vítání občánků proběhlo v klidné a pohodové atmosféře. Rodiče a jejich děťátka budou mít na tento slavnostní den jistě hezkou památku.

Při akci byly pořízeny snímky, které jsou uveřejněny na webové stránce MČ se souhlasem přítomných - náhled do fotogalerie ZDE.

Foto a text: Jan Zágler

b7091b59f2791d6d100733005dbb68bd.jpg

99f53ec00f3bd0220a5624313e3da684.jpg