Vjezd nákladního vozidla do ul. Starolázeňské

24.5.2021

Na základě vzájemné dohody vás informujeme o vjezdu a přítomnosti nákladního vozidla za účelem vykládky zboží.
Vozidlo bude u naší firmy (ALFAVITA,s.r.o., Starolázeňská 339/2, Praha 5 Velká Chuchle) stát dobu nezbytně nutnou dne 25.5.2021 mezi 8 - 16 hod.