Vjezd nákladního vozidla do ul. Starolázeňské

3.12.2020

Na základě vzájemné dohody vás informujeme o vjezdu a přítomnosti nákladního vozidla za účelem vykládky zboží.
Vozidlo bude u naší firmy (ALFAVITA,s.r.o., Starolázeňská 339/2, Praha 5 Velká Chuchle) stát dobu nezbytně nutnou dne 4.12.2020 mezi 8 - 14 hodinou.
Tomáš Grund, vedoucí skladu a logistiky