Volby do Senátu Parlamentu ČR r. 2012

28.8.2012

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Pro kandidáty voleb do Senátu Parlamentu ČR nabízíme  placenou inzerci v Chuchelském zpravodaji na měsíc září, a to  v souladu s  ceníkem schváleným Zastupitelstvem MČ Praha - Velká Chuchle na svém zasedání 3/2012 dne 26.3. 2012.

Volební materiály v elektronické podobě zasílejte nejpozději do 10.9.2012 na e-mail info@chuchle.cz, nebo je předejte na datovém nosiči přímo na sekretariát ÚMČ Praha - Velká Chuchle.

Redakce Chuchelského zpravodaje