Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání

Veškeré informace týkající se výše vyhlášených programů včetně podmínek je možné získat na odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmanova 29/35, Praha 1, oddělení regionálního školství, na telefonním čísle 236 005 242, Ing Pavlína Gucká. Pravidla grantového řízení pro Celoměstské programy podpory vzdělávání a Žádost budou k dispozici na internetových stránkách www.praha.eu.

V příloze přinášíme vyhlášení uvedených programů.

ÚMČ

LOGO