Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátu - senát 2012

19.9.2012

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 12. a 13.10.2012

Na základě §  16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Senátu Parlamentu ČR a o změně některých zákonů od 26.9.2012 vyhrazuji plochy pro vyvěšení volebních plakátů pro kandidáty, a to:

- informativní deska u budovy ÚMČ

- informativní deska na nám. Omladiny

- informativní deska Na Hvězdárně

- informativní deska v Malé Chuchli

4 ks plakátů v rozsahu A4  předejte, prosím, do sekretariátu ÚMČ k vyvěšení.

Možnost využívání určených ploch musí odpovídat zásadě rovnosti.

Kromě výše uvedených míst nelze písemnou volební agitaci umísťovat!

Ve dnech voleb je zakázána volební agitace a propagace pro kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Porušení se považuje za přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb.

V Praze dne 18.9.2012                                                  Mgr. Martin Melichar - starosta v.r.