Vyjádření investora k realizaci akce: „Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice“, lávka pro pěší

3.8.2021

Tento objekt lávky nebyl součástí výše uvedené akce a byl do stavby zařazen dodatečně. Projektant byl vyzván k vypracování dodatečné projektové dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány.

Vlastní realizace tohoto objektu musela proběhnout změnovým řízením a schvalovacím řízením. Obě tyto fáze jsou poměrně komplikované a zdlouhavé, neboť se jedná o výrazné zvýšení nákladů stavby financované z národních i evropských zdrojů. Procesy zpracování projektové dokumentace a příprava realizace jsou závislé na kladných výsledcích obou těchto řízeních.

Investor i projektant věnovali těmto procesům veškeré možné úsilí. Začlenit nový objekt do takto velké stavby, znamená vyřešit spousty komplikovaných návazností. Přesto konstrukce provizorní lávky je již rezervovaná u výrobce.

Vzhledem k těmto okolnostem je doba na realizaci lávky přiměřená.

Prosím občany MČ Praha - Velká Chuchle o trpělivost, než bude celý proces realizace lávky pro pěší úspěšně dokončen.


S pozdravem

Ing. Vladimír Kasa

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

logo