Vyjádření k situaci ohledně budovy SK Čechoslovan

6.12.2022

MČ Praha-Velká Chuchle usiluje o odkup budovy sportovního klubu SK Čechoslovan Chuchle (Strakonická č.p. 418, Velká Chuchle), která v minulosti poskytovala zázemí pro přilehlé fotbalové hřiště.

Stavba je vlastnictví SK Čechoslovan Chuchle, z.s., je však zatížena řadou exekučních příkazů. Městská část proto jedná o jejím odkupu mimo dražbu s příslušným exekutorem.

Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 871/4 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, spravovaném MČ Praha-Velká Chuchle. Stavba je na tomto pozemku umístěna neoprávněně a vlastníku stavby nesvědčí žádný titul k užívání tohoto pozemku, ke stavbě tedy není právně zajištěn ani přístup z veřejné komunikace. Stavba rovněž nebyla (a z výše uvedených důvodů nemůže být) zkolaudována, neudělí-li vlastník pozemku s jejím umístěním souhlas, pročež lze v nejbližší době očekávat zahájení řízení o odstranění této stavby ze strany příslušného stavebního úřadu.

Stavba je pro městskou část významná z hlediska zajištění zázemí pro místní fotbalový klub a rozvoj dalších sportovních aktivit v tomto areálu. Městská část tedy má zájem o její nabytí a následnou legalizaci. V případě, že však nedojde k odkupu stavby městskou částí mimo dražbu či v dražbě za výše uvedeným okolnostem přiměřenou cenu, podnikne Městská část ve spolupráci s Hlavním městem Prahou příslušné právní kroky k jejímu odstranění a zřídí na místě novou stavbu sportovního zázemí.

Případné zájemce o účast v dražbě této stavby Městská část upozorňuje na výše uvedené právní vady stavby pro případ, že nebudou vyplývat z exekutorem zveřejněných podkladů.

Městská část Praha - Velká Chuchle

Vyjádření