Vyjádření společnosti VILY CHUCHLE a.s.

25.1.2011

Rádi bychom se vyjádřili ke znečištění komunikace Na Hvězdárně, které vniklo v důsledku odvážení zeminy z našich pozemků v lednu tohoto roku.

Na počátku ledna začala společnost FINEP odvážet z našich pozemků svou deponii zeminy. Tato deponie zde vznikla ještě před tím, než jsme pozemky zakoupili a společnosti FINEP měla smluvní povinnost tuto zeminu odvézt.  

Bohužel firma, která pro FINEP zeminu odvážela nedbala příliš na opatření proti znečištění silnic. V důsledku toho pak došlo ke ztíženému průjezdu této, již tak problematické komunikace. Po upozornění na neutěšený stav komunikace ze strany místních obyvatel a pana starosty Melichara jsem ihned začali sjednávat nápravu. Dopravce odklidil bahno zavlečené na komunikaci a přislíbil i nadále provádět pravidelný úklid. Na jeho dodržování budeme pravidelně dohlížet. V případě, že by se měla tato situace opakovat jsme připraveni společnosti FINEP zakázat vstup na naše pozemky.

Za vzniklou situaci, přesto, že nebyla způsobena naší společností ani naším dodavatelem, bychom se chtěli touto cestou obyvatelům Chuchle a zejména osady Lahovská omluvit. Také bychom chtěli poděkovat panu starostovi za součinnost v této věci.

Jsme si vědomi toho, že znečištěné komunikace byly jednou z velkých bolestí předchozí výstavby. Proto v našem projektu klademe důraz na dostatečná opatření, která budou minimalizovat podobné situace. Projekt VILY CHUCHLE bude realizován s co nejmenším možným dopadem na stávající obyvatele Velké Chuchle.  

Za společnost VILY CHUCHLE Ing. Kateřina Hůrková manažerka projektu.

Děkuji a jsem s pozdravem

 

Ing. Kateřina Hůrková
Project Manager

REFLECTA Development a.s.
Vinohradská 22
120 00 Praha 2

 

 

f852e7ed06b37d6e4b70898b0086e8fe.jpg