Vyjímka ze zákazu vjezdu nákladních vozidel

15.2.2012

Vážení spoluobčané,

především oblasti Hvězdárna, s politováním Vás musím informovat o skutečnosti, že nedošlo k dohodě na smluvních podmínkách mezi společnostmi Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD") a Reflecta Developement a.s. (dále jen „Reflecta") ohledně užívání komunikace, pomocí které společnost Reflecta zajišťovala dopravní obslužnost staveniště Vily Chuchle.

Na základě výše uvedeného Vás informuji, že odbor dopravy v Radotíně udělil společnosti Reflecta povolení průjezdu nákladních automobilů obcí pro maximálně 20 vozidel denně.

Níže připojuji sdělení společnosti Reflecta občanům Chuchle a doplňuji, že věc začínáme okamžitě řešit s oběma výše uvedenými subjekty, aby byl dopad pro občany v Chuchli co nejmenší. O výsledku jednání Vás budeme průběžně informovat. 

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 Pěkný zbytek dne

Mgr. Martin Melichar

starosta 

 Vážení občané Chuchle,

 Z důvodu jednostranného vypovězení smlouvy ze strany ŘSD i přesto, že jsme včas a řádně uhradili veškeré poplatky za užívání komunikace, mám bylo toto užívání vypovězeno. Z tohoto důvodu jsme nuceni jezdit jako stavebníci v katastru obce Velká Chuchle obcí Velká Chuchle. Vynasnažíme se minimalizovat negativní vlivy na vás jako obyvatele.

Pevně věříme, že ŘSD dodrží dohodnuté podmínky a umožní nám jezdit po původní komunikaci směrem na dálniční napojení Lochkov.

 za společnost VILY CHUCHLE a.s.

Jakub Sklenka