Pokračování výměny kabelů na ul. Starochuchelská a Dostihová

13.8.2014